Załącznik nr 1

Zestawienie pozostałego oprogramowania i grafik używanego w systemie Webman, których autorami są inne podmioty.

Oprogramowanie

1. JSCookMenu (c) Heng Yuan, http://jscook.sourceforge.net/JSCookMenu/, MIT Style License
Lokalizacja: extensions/cook_menu

2. jQuery (c) 2005, 2014 jQuery Foundation, Inc. and other contributors, http://jquery.com/, MIT Style License
Lokalizacja: extensions/jquery/jquery-uncompressed.js

3. TinyMCE (c) Moxiecode Systems AB, LGPL License
Lokalizacja: extensions/tiny_mce

4. PhpConcept Library - Zip Module (c) Vincent Blavet (http://www.phpconcept.net), LGPL License
Lokalizacja: extensions/pzlzip

5. PHPMailer (c) 2013 Marcus Bointon, 2010 - 2012 Jim Jagielski, 2004 - 2009 Andy Prevost, Brent R. Matzelle (https://github.com/PHPMailer/PHPMailer/), LGPL License
Lokalizacja: extensions/phpmailer

6. Bootstrap (c) 2011-2014 Twitter, Inc. (https://github.com/twbs/bootstrap), MIT Style License
Lokalizacja: extensions/bootstrap

7. jQuery Cookie Plugin (c) 2013 Klaus Hartl, https://github.com/carhartl/jquery-cookie, MIT Style License
Lokalizacja: extensions/jquery/jquery.cookie-uncompressed.js

Grafika i fonty

1. be (c) Rami Ben Ami (http://www.lady-beetle.com), GNU/GPL
Lokalizacja: templates/be

2. bluemitra (c) Rohollah Balvardi (http://www.mitra.ir), GNU/GPL
Lokalizacja: templates/bluemitra

3. green (c) unkown (unkown), GNU/GPL
Lokalizacja: templates/green

4. mitra (c) Rohollah Balvardi (http://www.mitra.ir), GNU/GPL
Lokalizacja: templates/mitra

5. Font Awesome (c) Dave Gandy (http://fontawesome.io), SIL OFL 1.1 (fonts), MIT (css),
Lokalizacja: extensions/font_awesome